Övriga tjänster

  • FELSÖKNING
  • RELÄPROVNING
  • BATTERIKAPACITETSPROVNING
  • KABELFELSÖKNING
  • KABELLOKALISERING
  • KABELSKARVNING
  • KOMPLETTERING O OMBYGGNAD

 

Kontakta gärna:

Torgil Jönsson, 070-350 02 52

Niclas Rosén, 070-495 90 80


 

 

 

 

 

 

"Grövre felsökning"

"Mindre felsökning"

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net