Elkvalité

Dagens utrustning och apparater kräver
hög elkvalité för en säker funktion.
 

Ekab har modern utrustning för nätanalyser och kan normenligt möta alla förekommande elkvalitetsparamterar.

Vi åtar oss uppdrag inom:

  • Analys elmiljö och elkvalité
  • Upprättande av selektivplaner
  • Anläggningsberäkning 

 

Kontakta gärna:

Torgil Jönsson
Mobil: 070-350 02 52
Direkt: 08-747 50 18

 

 

 

 

Dagens utrustning och apparater kräver hög elkvalité för en säker funktion.

Reservkraftsanläggning

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net