Referenser


Exempel på fastigheter där EKAB sköter service o underhåll på ställverk o reservkraft:

 • Sjukhus o vårdhem
 • Hotell
 • Tillverkningsindustrin
 • Datahallar
 • Fastighetsbolag
 • Hamnanläggningar
 • Försäkringsbolag
 • Förvaltningsbolag
 • Panncentraler
 • Varuhus
 • Nöjesfält
 • Statliga förvaltningar
 • Kommunala förvaltningar
 • Banker
 • Fångvårdsanstalter
 • Försvarsmakten
 • Polismakten

 

                                  VÅR STYRKA - ER KRAFT
 

 

 

 

 

 

Kabelreparation åt Stockholms Fritidsförvaltning i Hammarby skidbacke.

Härlig utsikt !

Karolinska sjukhuset, Stockholm

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net