Service o förebyggande underhåll

EKAB utför revision och kontroll av hög- och lågspänningsbrytare, transformatorer, batterier, reläer, larm samt all övrig utrustning i er ställverksanläggning.

EKAB erbjuder serviceavtal innehållande tjänster som säkrar drift och person.

Exempel:

- Periodisk kontroll med revision och provning
- Termografering

- Jour dygnet runt
- Eldriftansvar mot nätägare, med periodisk inspektion av anläggningen
- Provkörning av reservkraftanläggningar
- Mekanisk o elektrisk genomgång av reservkraftaggregat

 

Kontakta gärna:

                  Niclas Rosén                                  Torgil Jönsson

Mobil:        070-495 90 80                               070-350 02 52 
Direkt:       08-747 50 53                                 08-747 50 18

 

EKAB erbjuder serviceavtal innehållande tjänster som säkrar drift och person.

EKAB Elkraftservice AB lovar snabb kontakt och hjäp genom väl utrustad personal samt säker kontaktväg via bemannad larmcentral.

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net