Termografering

EKAB utför termografering i alla typer av elanläggningar och dess kring-utrustning, stora som små.
 

EKAB har certifierad termograför med rätt kompetens för att utföra värmemätningar på elektriska anläggningar.

Genom termografering av elanläggningen när den är i drift kan felen upptäckas tidigt och allvarliga varmgångar med risk för driftstopp kan undvikas.

Termografering är en metod där man med infraröd (IR) teknik mäter värmestrålning och utläser temperaturdifferenser. Det är mycket enkelt att exakt lokalisera var den förhöjda temperaturen är.

Efter utvärdering och analys av de digitala värmebilderna upprättas ett protokoll med felrapporter och förslag på åtgärder för att undvika driftstörning.

Med termografering sänker man de totala underhållskostnaderna.

I Sverige beräknar man att c:a 25% av alla bränder startar i el-anläggningar.

 

                         - EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD -

 

Kontakta gärna:

 Jimmie Lindström
 Mobil: 070-747 45 52
 Direkt: 08-747 50 55

 

 

Termografering har väldigt hög känslighet.

Termografering har väldigt hög känslighet. 

Detta kunde ha undvikits med periodisk termografering!

EKAB har certifierad termograför med rätt kompetens för att utföra värmemätningar på elektriska anläggningar. 

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net