EKAB ELKRAFTSERVICE AB

Är ett företag som specialiserat sig på service och förebyggande
underhåll av ställverk- och transformator-anläggningar 0,4-30kV.
 

EKAB kan med rätt kompetens erbjuda våra kunder service o förebyggande underhåll samt åtgärdsförslag för en driftsäker anläggning.

EKAB har moderna tekniska hjälpmedel för all typ av mätning, provning och analys i elkraftanläggningar.

EKAB avhjälper fel och brister i anläggingen så att kunden får en säker drift vad gäller både sak och person.

EKAB startades 1979 och har idag kontor i Saltsjö-Boo med 15 anställda varav 12 st är servicetekniker eller ingenjörer.

EKAB har således 33 års erfarenhet och därmed en både djup och bred kompetens på bl a följande: 

• REVISION o KONTROLL
• TERMOGRAFERING
• DRIFTLEDARANSVAR o JOUR
• RESERVKRAFSTUNDERHÅLL
• ELKVALITÉ, SELEKTIVPLANER

• FELSÖKNING
• RELÄPROVNING
• BATTERIKAPACITETSPROVNING
• KABELFELSÖKNING/LOKALISERING
• KOMPLETTERING o OMBYGGNAD

 

 
EKAB Elkraftservice AB
är medlemmar i Elektriska
Installatörsorganisationen EIO

 

 

 

 

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net