Eldriftansvar o Jour

EKAB Elkraftservice AB åtar sig uppdrag som eldriftansvarig hos nätägare, vilket krävs
på anläggnigar > 1 kV.
 

En periodisk inspektion utföres regelbundet vilken dokumenteras i protokoll.

EKAB har jour via bemannad larmcentral dygnet runt med maximalt 1 timmes inställelsetid.

Innehavare av en anläggning ansvarar för att föreskrifters krav på säkerhet för person och egendom uppfylls. EKAB åtar sig dessa uppdrag för högspäningsabonnenter i Stockholm med kringkommuner.

 

Kontakta gärna:

 

Torgil Jönsson
Mobil: 070-350 02 52
Direkt: 08-747 50 18

Niclas Rosén

Mobil: 070-495 90 80

Direkt: 08-747 50 53

 

EKAB har JOUR via bemannad larmcentral dygnet runt med maximalt 1 timmes inställelsetid för våra avtalskunder!

Kabelskarvning pågår!

Vår affärsidé  - Är att med rätt kompetens kunna erbjuda våra kunder service & förebyggande underhåll för en driftsäker anläggning.


EKAB Elkraftservice AB,  Box 162, Snickarvägen 2, 132 25 Saltsjö-Boo     •    Tel: 08 - 747 50 00     •    Mobil: 070 741 06 53     •    E-post: info@ekab.net